Leonardo Motiveert

tot innoveren en implementeren in de zorg

Wat kan Leonardo voor u betekenen

motiveren tot innoveren en implementeren in de zorg
Motiveren tot innoveren

Leonardo Motiveert begeleidt zorginstellingen, Gemeenten en onderwijsinstellingen die willen innoveren in de (langdurige) zorg. Van het genereren van ideeën, selecteren van kansrijke ideeën, het verbinden van partners, realiseren van projecten tot en met de implementatie. Uitgangspunt is en blijft altijd de behoefte van de zorgvrager en de zorgverlener. Ik denk vanuit de klant en ik werk altijd samen met alle belanghebbenden. Door mijn zeer brede ervaring in de zorg ben ik de juiste partner om dit proces aan te gaan. Daarnaast werk ik met veel plezier samen met de Fresh Idea Factory. Een jonge organisatie met brede kennis en ervaring op het gebied van zorginnovatie.
www.fresh-idea-factory.nl

Tot in de kern implementeren

Elke innovatie brengt een verandering met zich mee. Nieuwe middelen of nieuwe processen. Innovatie in de zorg begint bij een andere basishouding van zowel de zorgverlener als de zorgvrager. Deze verandering van houding ontstaat niet vanzelf bij het implementeren van een innovatie. Sterker nog, de slagingskans van een innovatie is zeer afhankelijk van het herkennen en erkennen van oude rollen en patronen die van oudsher bestaan. Dan pas is een verandering tot in de kern mogelijk. Leonardo Motiveert begeleidt dit proces door middel van training en coaching van zowel teams als individuele medewerkers.

Inspirerende Workshops

Is techniek nu een zegen of is het een gevaar? Wat is er mogelijk en waar ligt de grens? Wat betekent het voor mijn rol als organisatie of individu? Welke eerste stappen moeten gezet worden? Wat doe ik met de beren op de weg? Wat is de voedingsbodem voor een innovatieve organisatie? Tijdens inspirerende workshops gaat Leonardo Motiveert samen met de deelnemers met deze vraagstukken aan de slag. Zo wordt duidelijk wat innoveren in de langdurige zorg kan betekenen voor de zorgvrager en de zorgverlener. Met een vleugje zelfspot, inspirerende voorbeelden en concrete werkvormen laat ik zien dat innoveren in de langdurige zorg heel boeiend en vooral ook haalbaar is.

Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter. (R.W. Emerson)

Marcel de Haas

Motivator met ruime kennis van zorg en innovatie.
Marcel de Haas

Geboren in Amsterdam en vanaf 17-jarige leeftijd werkzaam in de zorg. Eerst als ziekenverzorger, vervolgens verpleegkundige (Z) en later als manager in de ouderenzorg, lichamelijk gehandicaptenzorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2007 ben ik mezelf gaan verdiepen in innovatie in de langdurige zorg. Waarom? Omdat ik vind dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk onderdeel moet kunnen uitmaken van onze maatschappij. Het kunnen nemen van eigen regie en van daaruit zelf keuzes maken staat hierin voorop. Mijn overtuiging is dat technologie hobbels weg kan nemen die mensen met een beperking tegenkomen in dit proces. Daarbij zijn echter de houding van de omgeving zoals familie en zorgmedewerkers maar ook de houding van de mens om wie het gaat van groot belang.. Ik geniet van elke stap die in dit proces gezet wordt. Of het nu gaat om het bij elkaar brengen van de juiste mensen om tot technologische oplossingen te komen of om de verandering die letterlijk tussen de oren van zorgverlener en zorgvrager plaatsvindt. Met mijn ruime ervaring, opleiding en lef om de ruimte te zoeken binnen en buiten de kaders heb ik al kunnen bijdragen aan vele mooie resultaten.

 • Humor

  Mijn humor is een belangrijke kracht. Hierdoor krijg ik mensen mee. Werken aan innovatie is niet altijd even makkelijk. Humor maakt het laagdrempeliger. En dat werkt.

 • Verbindend

  Ik verbind me aan de projecten en zorg er voor dat ook belanghebbenden zich blijvend kunnen verbinden. Hierdoor ontstaat gezamenlijke focus en bereiken we gezamenlijk resultaat.

 • Innoverend

  Ik ben sterk in het creatief kijken naar bestaande processen, heb het lef om los te laten en zoek voortdurend naar nieuwe kansen. Innoveren is voor mij geen toverwoord maar een werkwoord.

 • Enthousiasmerend

  Ik blijf enthousiast en weet vanuit deze positieve grondhouding mijn (project) omgeving positief te beïnvloeden om doelen te halen. Ik houd het graag eenvoudig zodat iedereen kan blijven volgen.

De kracht zit niet in de kaders, maar in het lef om er buiten te kijken. (M.de Haas)

Het Logo

Geïnspireerd door Leonardo da Vinci's Vitruviusman en de kleurentheorie van Caluwé
De Cirkel
Rood staat voor samenwerken. De cirkel staat voor het proces dat door samenwerking wordt aangegaan. De cirkel staat ook voor een voortdurend proces waarin vier belangrijke elementen telkens terugkomen. Voorbereiden, uitvoeren, resultaten halen en als laatste element, feestvieren en kritisch terugkijken. De cirkel zorgt voor het creëren van een constante leeromgeving en het bewust nemen van elke stap in een project. De cirkel is open, om uit te dagen buiten de kaders te denken. Leren doe je vooral door het nieuwe van buiten naar binnen te halen!
De Driehoek
Groen staat voor leren. De basishoeken staan voor kennis en kunde. De bovenste hoek staat voor kracht. Kennis (over een nieuw product of een proces, maar ook over de reden van introductie) en kunde (er letterlijk mee kunnen oefenen en werken) is de basis van waaruit innovatie vorm en inhoud krijgt. Pas als die beide facetten voldoende aandacht hebben gehad ontstaat er kracht om de innovatie te borgen in het dagelijkse werk en leven. De driehoek is open om ook hier de uitdaging aan te gaan om buiten kaders te blijven kijken.
Het Vierkant
Blauw staat voor duidelijke structuren in een proces. Niet alleen de weg waarlangs het proces verloopt is belangrijk. Ook de specifieke rol die ieder deelnemer aanneemt is daarin essentieel. Iedereen neemt eigen kwaliteiten mee. Het herkennen en erkennen van de verschillende kwaliteiten zorgt er voor dat deze ten volle worden benut tijdens een project. Een winnend team is een divers, gevarieerd team.. Het vierkant is open om ook hier de ruimte te geven om buiten deze kaders op zoek te blijven naar nieuwe structuren en onvermoede kwaliteiten van mensen.

Een reis van duizend kilometer begint met een enkele stap (Confucius)

Kom in contact